Øg dit salg via PIM

Adgang til fyldestgørende, opdatererede og relevante produktdata er afgørende for et godt salg. Behovet for kvalitetsdata vil fortsat vokse i takt med, at on-line handel, på såvel BtC som på BtB markedet, fortætter med at stige. Undersøgelser viser, at mangelfulde produktinformationer er årsag til at 80% af kunderne afbryder et on-line køb. Kontakt os , og hør nærmere om hvordan vi kan optimere dit salg via forbedrede produktdata.